1 1 1 1 1


شیر: 4 ق.غ

تافی کارامل کره ای: 8 عدد

 

به این روش تهیه کنید:

1. تافی ها را با چاقو به تکه های کوچک تر خرد کنید.

2. تمام مواد را در کاسه مناسب ماکروفر قرار دهید و داخل ماکروفر برای 10 ثانیه در دمای حداکثر گرم کنید.

3. از ماکروفر خارج کنید و مدام هم بزنید تا کمی یکدست شود.

4. برای 10 ثانیه دیگر در دمای دیفراست و یا حداقل قرار دهید تا مواد نرم شود.

5. از ماکروفر خارج کنید و هم بزنید تا کاملا یکدست شود.

6. سرد و یا گرم برای روی انواع کیک و شیرینی و یا تارت استفاده کنید.

 

نکته:

1. اجازه ندهید مواد بیش از اندازه بجوشد این کار باعث سخت شدن تکه های کارامل می شود.

2. می توانید میزان غلظت سس را با کم یا زیاد کردن میزان شیر به اندازه دلخواه تغییر دهید.


 

میزان انرژی کل: 390 کالری (برای  4ق.غ سس)