5 1 1 1 1 1


پیاز : 4 عدد کوچک

سرکه : 2 پیمانه

 

شیشه تمیز و خشک : 2 عدد


 

به این روش تهیه کنید :

1 . پیاز ها پوست بکنید و نازک خرد کنید .

2 . داخل شیشه بریزید و سرکه را به آن ها اضافه کنید تا روی آن ها را بپوشاند .

3 . برای 12 تا 24 ساعت اجازه دهید مزه بگیرند .

4 . همراه با هات داگ و برگر سرو کنید .

نکته :

1 . اگر پیاز ها را بعد از پوست کندن با آب خاص می شورید با دستمال تمیز خشک کنید و اجاز دهید در فضای اتاق رطوبت آن از بین برود .

2 . برای نگه داری در زمان طولانی تر آن را در یخچال نگه داری کنید .