1 1 1 1 1


جو پرک با 20 دقیقه زمان پخت بر روی بسته بندی : 2 پیمانه

 

به این روش در ماهی تابه تهیه کنید :

1 . جو را درون ماهی بدون روغن بریزید و برای 10-15 دقیقه با شعله کم تاب دهید تا برشته شود و زیر دندان حالت شکننده و ترد شود .

 

به این روش در ماکرو ویو تهیه کنید :

1 . برای 4 دقیقه در گریل ماکرو ویو قرار دهید و هر یک دقیقه در آن را باز کنید و مواد را زیر و رو کنید .

2 . و یا می توانید برای 5 دقیقه با قدرت 720 وات قرار دهید و هر یک دقیقه مواد را زیر و رو کنید تا نسوزد و همه آن برشته شود .

3 . در صورت نیاز 1 دقیقه به زمان رُست آن اضافه کنید .

 

به این روش در فر تهیه کنید :

1 . فر را در دمای 200 درجه برای 10 دقیقه گرم کنید .

2 . جو را درون سینی فر بریزید و برای 10 – 15 دقیقه درون فر قرار دهید . در صورت نیاز یک بار آن را زیر و رو کنید .

 

نکته :

جو پرک دو سر با 20 دقیقه زمان پخت :

در فر : 15 دقیقه

در ماکروفر گریل : 5 دقیقه

در تابه : 16-17 دقیقه

جو پرک ساده با 10 دقیقه پخت :

در فر : 10 دقیقه

در ماکرو فر : 3-4 دقیقه

در تابه : 10-12 دقیقه