5 1 1 1 1 1


1 . غوره : 200 گرم

2 . سینه بوقلمون : 300-200 گرم

 

3 . پیاز : 1عدد کوچک

4 . گوجه فرنگی خرد شده : 200 گرم

5 . بادمجان : 3 عدد

6 . کدو : 3 عدد

7 . نمک


 

به این روش تهیه کنید :

1 . پیاز ها را ریز خرد کنید و تاب دهید تا کمی سرخ شود .

2 . بوقلمون ها را مکعبی خرد کنید و همراه با کمی نمک و فلفل به پیاز اضافه کنید و تاب دهید تا رنگ آن تغییر کند .

3 . غوره ها را اضافه کنید و برای چند دقیقه با گوشت تاب دهید .

4 . گوجه های پوست گرفته و خرد شده را همراه با آب آن به مواد اضافه کنید و برای 30-45 دقیقه اجازه دهید مواد با هم بپزند .

5 . کدو و بادمجان را در این مدت سرخ کنید و یا در کباب پز کباب کنید .

6 . همراه با برنج سفید سرو کنید .

نکته : ترشی این غذا به میزان غوره به کار رفته در غذا ارتباط دارد . اگر بیش از حد ترش شد می توانید تنها مقدار کمی شکر به آن اضافه کنید .