1 1 1 1 1


ذرت پخته شده : 2 پیمانه

کره : 1 ق.غ

جعفری : 1 ق.غ

گشنیز : 1 ق.غ

فلفل سیاه تازه : 1 ق.چ

نمک : ½ ق.م


 

به این روش تهیه کنید :

1 . ذرت و کره را کمی تاب دهید تا گرم شود و ذرت ها طعم کره را به خود بگیرند .

2 . جعفری و گشنیز را اضافه کنید و کمی زمان دهید تا مواد پخته شود .

3 . 1 دقیقه قبل از اتمام پخت نمک و فلفل را اضافه کنید .

4 . گرم و یا سرد کنار غذا سرو کنید .