5 1 1 1 1 1


خامه : 250 میلی گرم ( دمای یخچال )

پودر شکر و یا شکر دانه ریز : 2 ق.غ

 

عصاره وانیل : 1 ق.چ

به این روش تهیه کنید :

1 . پودر شکر را به خامه اضافه کنید و برای 1 دقیقه با سرعت متوسط دستگاه و یا 2 دقیقه با سرعت دست بزنید تا نرم و سبک شود .

2 . وانیل را اضافه کنید و به آرامی مخلوط کنید .

نکته :  

1 . مخلوط را تا زمانی بزنید که هنگام بلند کردن همزن مانند عکس ، شکلی نرم ، خط دار و منعطف داشته باشد .

2 . بیش تر همزدن خامه باعث سفت و نا مناسب شدن ظاهر اون می شود .