1 1 1 1 1

'گریپ فروت برای یک صبحانه سالم


گریپ فروت : 1 عدد ( 350 - 400 گرم (

شکر : 2 ق.غ

 

به این روش تهیه کنید :

1. گریپ فروت ها را از وسط به 2 نیم تقسیم کنید.

2. 1 قاشق شکر روی هر نیمه بریزید و داخل سینی مناسب فر قرار دهید.

3. میوه ها را در طبقه اول فر و زیر شعله گریل قرار دهید تا روی آن گریل و کمی کاراملی شود.

4. داخل ظرف سرو قرار دهید و از سس جمع شده در ظرف روی گریب فروت بریزید.

5. گرم ، در کنار صبحانه سرو کنید.

 

 

میزان انرژی کل : 180 کالری ( برای 2 سرو )

 

چطور گریپ فروت کاراملی درست کنیم

طرز تهیه گریپ فروت کاراملی گریل شده برای صبحانه