1 1 1 1 1


پرتقال : 6 عدد ( هر پرتقال معادل 100 -120 گرم )

رنده پوست پرتقال : 1 ق.غ

 

شربت :

آب پرتقال : 2 پیمانه

شکر : 4 پیمانه

آب لیمو : 1 ق


 

به این روش تهیه کنید :

1 . پرتقال ها را فیله کنید و کنار بگذارید .

2 . مواد شربت را با هم مخلوط کنید و روی شعله ملایم بگذارید تا قوام بیاید . ( کمی غلیظ شود)

3 . فیله را داخل شربت بریزید و یک شب اجازه دهید تا مزه مواد به خورد هم برود .

4 . فیله ها را از شربت خارج کنید و اجازه دهید تا شربت به تنهایی به قوام برسد .

5 . فیله ها را دوباره داخل شربت بریزید و یک شب دیگر اجازه دهید مواد با هم استراحت کنند .

6 . برای طعم بهتر می توانید یک بار دیگر این کار را تکرار کنید .

نکته :

وقتی پرتقال ها را داخل شربت قرار می دهید و استراحت می دهید ، آب داخل پرتقال ها وارد شربت می شود و شربت رقیق می شود .