5 1 1 1 1 1


آرد : 2 پیمانه

روغن زیتون : ½ 1 ق.غ

 

ماست : 1 پیمانه

نمک : ½ ق.چ

بکینگ پاودر : 2 ق.چ

آرد سیب زمینی : 1 ق.غ ( بهبود دهنده )


 

به این روش تهیه کنید :

1 . مواد خشک را مخلوط کنید .

2 . مواد تر را مخلوط و به مواد خشک اضافه کنید .

3 . برای 30 دقیقه به مواد استراحت دهید .

4 . نان ها را به 4-6 قسمت تقسیم کنید .

5 . ماهی تابه را کمی چرب کنید و برای 1 تا 2 دقیقه اجازه بدهید سطح آن گرم شود .

6 . نان ها را با وردنه بر روی سطح آرد پاشی شده ، نازک باز کنید و داخل ماهی تابه بیاندازید .

7 . 3 دقیقه با به نان زمان دهید و سپس در ماهی تابه را برای 2-3 دقیقه بگذارید .

8 . در ماهی تابه را بردارید و نان را برگردانید و برای 2-3 دقیقه دیگر سمت دیگر نان ها را حرارت دهید .

9 . داخل پارچه تمیز بگذارید و نگهداری کنید .

نکته :

 

1 . می توانید قبل از پخت کمی روی آن ها کره آب شده بمالید . 

2 . برای روی نان ها می توانید از دانه های کنجد ، سیاه دانه و یا تخم خرفه استفاده کنید . هنگام باز کردن خمیر ، کمی از دانه را روی خمیر بریزید و با وردنه آن را باز کنید تا به خوبی به نان بچسبد و هنگام پخت درون ماهی تابه نریزید .