1 1 1 1 1


آرد : ½ 4 پیمانه

شکر : ½ 1 ق.غ

 

مخمر : 2 ق.چ

روغن زیتون فوق بکر : 3 ق.غ

نمک : ½ ق.چ

آب گرم : ¾ 1 پیمانه


 

به این رو تهیه کنید :

1 . مواد خشک را داخل مخلوط کن بریزید و برای یک دقیقه روشن کنید تا مواد مخلوط شود .

2 . مواد تر را آرام آرام اضافه کنید و برای حدود 5 دقیقه مخلوط کن را روشن کنید تا مواد به خوبی مخلوط شود و گوله خمیر به دیوار ها برخورد کند .

3 . خمیر را داخل کاسه ای بزرگ قرار دهید و در صورت نیاز سطح خمیر را آردی کنید .

4 . 1 ساعت خمیر را استراحت دهید و استفاده کنید .

 

نکته : 

1 . برای فریزر کردن خمیر به 3 قسمت تقسیم کنید در کاغذ روغنی پیچید و درون زیپ کیف قرار دهید .

2 . می توانید خمیر را 7-14 روز در فریزر نگه داری کنید .

3 . برای استراحت روی خمیر را با پارچه ای تمیز بپوشانید .