5 1 1 1 1 1


کاغذ روغنی

پنیر

 

بسته فریز زیپ دار


 

به این روش انجام دهید :

1 . پنیر ها را به روش دلخواهتون برش بزنید.

2 . ورق ها را هم اندازه بسته های فریز ببرید .

3 . یک لایه در زیر قرار دهید و یک لایه پنیر روی آن بچینید .

4 . این ترتیب را متناسب با بسته فریز انجام دهید و لایه ها را داخل کیسه بگذارید .

5 . روی لایه آخر را با کاغذ بپوشانید .

6 . با کمی فشار هوای داخل بیته را خارج کنید و زیپ آن را ببندید.

7 . در طبقه پائین فریز قرار دهید .

 

 

 


 

 

 

  • No comments found
Add comment
Earn Free Bitcoin

Follow us:

Pinterest Facebook Instagram 

Go to top

All rights reversed.